Drabiny profesjonalne: drabiny crynoline

Bluesnap / Pixabay

Drabiny to niezwykle popularne urządzenia wykorzystywane do wykonywania pracy na wysokości. Często stanowią one również element konstrukcji budynków, umieszcza się je na przykład w szybie windowym i technicznym, mogą prowadzić na dach budynku.

Najważniejszym wymaganiem, które powinny spełniać drabiny profesjonalne jest oczywiście bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno drabin dostawnych, jak i tych, które montowane są w budynkach. Elementem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania drabiny jest tak zwany kosz, który posiadają między innymi drabiny Crynoline. Najczęściej stosuje się drabiny wykonane z aluminium. Ich zaletą jest przede wszystkim niska waga, co sprawia, że można je łatwo przestawiać. Do niedawna w powszechnym użyciu były drabiny zrobione z drewna. Mają one ważny plus – nie przewodzą prądu elektrycznego. Z drugiej strony są jednak stosunkowo ciężkie i nieporęczne, ulegają także niszczeniu pod wpływem działania czynników atmosferycznych, wilgoci i różnych substancji chemicznych. Przy zakupie drabin najważniejszym czynnikiem powinno być bezpieczeństwo użytkowania i zapobieganie wypadkom.