Koszt kilowata – Przegląd cen energii elektrycznej i kosztów jednostki energii

KlausAires / Pixabay

Koszt energii elektrycznej jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Bez prądu trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat, w którym większość urządzeń działa dzięki zasilaniu elektrycznemu. Jednak cena za energię znacznie różni się w zależności od kraju, regionu czy źródła jej pochodzenia. W niniejszym artykule przedstawimy przegląd kosztu jednostki energii oraz porównanie zachodzących w tym zakresie zmian w ostatnich latach.

Cena zależna od źródła energii

Koszt energii jest uzależniony od źródła, z którego pochodzi. O ile w Polsce energia w dużej mierze pochodzi z węgla, o tyle w innych krajach dominującymi źródłami są elektrownie jądrowe czy wiatraki. Ceny energii pochodzącej z różnych źródeł są zróżnicowane, co wpływa na koszty energii elektrycznej.

Ceny energii w Europie

W Europie najdroższą energię płaci się w Danii, gdzie koszt jednostki to około 0,30 euro. Natomiast w Bułgarii, Rumunii czy Chorwacji cena jest kilkukrotnie niższa, wynosząc około 0,10 euro za kilowatogodzinę. W Polsce cena energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie około 0,15 euro.

Ceny energii w Polsce

W Polsce ceny energii zostały podwyższone w ostatnich latach, co wiąże się z rosnącymi kosztami produkcji energii elektrycznej. Jednym z powodów wzrostu cen jest także dostosowanie do wymogów zgodnych z polityką klimatyczną UE. Na koszt energii wpłynęło także odejście od tradycyjnego węgla ku źródłom odnawialnym oraz spadająca marża dla przedsiębiorstw energetycznych.

Jakie są perspektywy cenowe?

W dalszej perspektywie można spodziewać się wzrostu kosztów energii elektrycznej. W miarę zwiększania udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, dojdzie do równoczesnego wzrostu kosztów, np. w wyniku budowy elektrowni wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych. Warto pamiętać, że koszt energii nie jest jedynym elementem, który decyduje o wyborze źródła zasilania. Ważna jest także stabilność dostaw oraz wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Podsumowanie

Koszt jednostki energii różni się w zależności od kraju, źródła oraz przepisów obowiązujących w danym regionie. W Polsce ceny energii były podwyższane, co wpłynęło na zwiększenie kosztów zużycia prądu. W dalszej perspektywie można spodziewać się wzrostu kosztów energii elektrycznej, co będzie wynikać z rosnącej liczby źródeł odnawialnych oraz dostosowywania do wymogów zgodnych z polityką klimatyczną UE.