Znaki BHP

DavidRockDesign / Pixabay

Znaki ewakuacyjne ustawiamy na różnych trasach. Są to różnego rodzaju punkty np. korytarze, przejścia, przeszkody czy położenie sprzętów medycznych). Odpowiednio zastosowane znaki są widoczne przy każdym rodzaju oświetlenia, a nawet jego braku. Duży wybór materiałów i rozwiązań technologicznych pozwala na dobranie znaków odpowiednich do potrzeb. Znaki ewakuacyjne są podstawowymi oznaczeniami każdego obiektu, niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie.

 

Intuicyjne znaki ułatwiają orientację i umożliwiają szybką i sprawną ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Mamy znaki wyjścia awaryjnego, noszy, okna ratunkowego, przycisku awaryjnego, otwierania drzwi, drabiny ewakuacyjnej, kierunku wyjścia, wejścia itd. znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne są bardzo ważna częścią naszego życia, poruszania się po danym terenie uwzględniając zasady bezpieczeństwa. Zaletą stosowania znaki przeciwpożarowe i ewakuacyjne zgodnych z normą PN-EN ISO 7010 jest ich
międzynarodowy charakter i duża rozpoznawalność., warto promować stosowanie nowych znaków, które są bardziej intuicyjne i mogą skuteczniej przyczynić się do ratowania życia ludzi. Naprawdę warto.