Jak zrobić inspekt – Praktyczne wskazówki dotyczące wykonania inspektu w budynku

shadowfirearts / Pixabay

Inspekt w budynku – co to właściwie jest?

Inspekt to nic innego jak przegląd techniczny budynku. Jest to bardzo ważne zadanie, które pozwala na wykrycie ewentualnych problemów związanych z nagromadzeniem wilgoci, wystąpieniem grzybów, a także wadliwego funkcjonowania instalacji oraz urządzeń.

Inspekty należą do obowiązków zarządców, którzy muszą regularnie sprawdzać stan techniczny budynków w swojej gestii. Jeśli natomiast jesteśmy właścicielami nieruchomości, powinniśmy na własną prośbę zlecić przeprowadzenie inspektu w celu wczesnego wykrycia ewentualnych problemów i uniknięcia większych kosztów ich naprawy.

Jak przygotować się do przeprowadzenia inspektu w budynku?

Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego powinniśmy dokładnie zapoznać się z dokumentacją budynku, w tym z projektem oraz z informacjami o wykorzystanych materiałach i technologiach budowlanych. Warto też wykonać porządek w budynku, by umożliwić łatwiejsze przeprowadzenie inspektu.

Praktyczne wskazówki dotyczące wykonania inspektu

1. Rozpocznij od sprawdzenia stanu dachu i rynien. Upewnij się, że dach jest szczelny, a rynny nie mają uszkodzeń, które mogłyby prowadzić do nagromadzenia się wody.

2. Sprawdź stan elewacji. Szczególnie ważne jest, by zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia i pęknięcia, które mogą prowadzić do przedostania się wilgoci do wnętrza budynku.

3. Przeprowadź inspekcję instalacji i urządzeń. Skup się na wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz elektrycznej. Upewnij się, że wszystko działa prawidłowo, a ewentualne usterki zostały szybko zdiagnozowane i naprawione.

4. Zwróć uwagę na stan okien oraz drzwi. Upewnij się, że są one szczelne, a ich zamki i okucia działają prawidłowo.

5. Zapoznaj się z warunkami pożarowymi. Sprawdź, czy jest odpowiednia ilość gaśnic oraz czy są one odpowiednio umieszczone i podpisane.

Podsumowując, przeprowadzenie inspektu w budynku jest bardzo ważne, by uniknąć poważniejszych problemów związanych z nagromadzeniem wilgoci, wystąpieniem grzybów czy wadliwym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń. Zalecamy dokładne przygotowanie do inspektu oraz skupienie się na sprawdzeniu takich elementów jak dach, elewacja, instalacje i urządzenia, okna i drzwi oraz warunki pożarowe.