Od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania – Przegląd zasad opodatkowania wynajmu mieszkań

shadowfirearts / Pixabay

Wynajem mieszkania to popularna forma dodatkowego zarobku. Wynajmując swoją nieruchomość, należy jednak pamiętać, że dotyczy to także opodatkowania. Jakie zasady opodatkowania wynajmu mieszkań obowiązują w Polsce?

Podmioty opodatkowane

Osoby fizyczne prowadzące wynajem mieszkań jako działalność gospodarczą są zobowiązane do opłacania podatku VAT. Osoby, które wynajmują mieszkania prywatnie, czyli nie prowadzą działalności gospodarczej, podlegają podatku dochodowemu od osób fizycznych.

Od jakiej kwoty płaci się podatek?

Pierwsze 85 528 złotych rocznego przychodu (tzw. prog wolny od podatku) objęte jest zwolnieniem podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskania przychodu z wynajmu mieszkań nie przekraczającego tej kwoty, nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Nadwyżka ponad kwotę progową podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, która zaczyna się od 17% i dochodzi do 32% przy osiągnięciu dochodu przekraczającego 85 528 złotych.

Ulgi i koszty uzyskania przychodu

Podatnikom przysługują ulgi oraz koszty uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są wszystkie wydatki związane z wynajmem mieszkania, w tym koszty czynszu, opłaty za media, koszty remontów i utrzymania nieruchomości. Warto pamiętać, że nie wszystkie koszty są uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna stanowi kwotę 2019 złotych, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że przychód z wynajmu mieszkania do 2019 złotych rocznie jest zwolniony z podatku.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania to często świetny sposób na zarobek, ale pamiętajmy o opodatkowaniu naszych dochodów. Według polskiego prawa, podatnicy są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jednakże pierwotne dochody w wysokości do 85 528 złotych rocznie są zwolnione z podatku. Koszty poniesione w związku z wynajmem mieszkania będą uznawane za koszty uzyskania przychodu, co obniży podstawę opodatkowania. Wartość ulgi abolicyjnej wynosi 2019 złotych rocznie, dlatego też dochody poniżej tej wartości zostaną zwolnione z opodatkowania.