Płyty OSB na podłogę – Wybór odpowiedniej grubości płyt OSB do zastosowania na podłodze

Płyty OSB na podłogę – wybór odpowiedniej grubości płyt OSB do zastosowania na podłodze

Płyty OSB to produkt, który coraz częściej wykorzystywany jest do budowy podłogi. Są to płyty z orientowanymi włóknami drzewnymi, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stabilnością. Jednak, aby wybór płyt OSB na podłogę był trafny, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak wybrać odpowiednią grubość płyt OSB do zastosowania na podłodze.

1. Waga użytkowników

Podstawowym czynnikiem, który wpływa na wybór grubości płyt OSB na podłogę, jest waga osób, które będą użytkować daną przestrzeń. W przypadku podłóg użytkowanych w domach jednorodzinnych, gdzie użytkownicy nie przekraczają wagi 80 kg, wystarczy zastosowanie płyt OSB o grubości 15 mm. W przypadku użytkowania przestrzeni przez osoby o większej wadze, konieczna jest grubość płyty min. 18 mm.

2. Obciążenie podłogi

Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze grubości płyt OSB na podłogę, jest obciążenie danej przestrzeni. W przypadku pokojów, gdzie przewiduje się niewielkie obciążenie, zastosowanie płyt o grubości 15-18 mm będzie wystarczające. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z pomieszczeniami garażowymi, warsztatami, czy magazynami, gdzie obciążenie może być znaczne, zastosowanie płyt o grubości 22-25 mm jest zalecane.

3. Rodzaj podłogi

Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze grubości płyt OSB na podłogę, jest rodzaj podłogi, jaki planujemy zastosować. W przypadku podłogi drewnianej, grubość płyty OSB powinna wynosić ok. 22 mm, natomiast w przypadku podłogi panelowej – ok. 18 mm. W przypadku, gdy na płycie OSB zostanie położona wykładzina, grubość płyty zależy od obciążenia i wagi użytkowników.

4. Grubość izolacji

Grubość izolacji, jaką planujemy zastosować pod podłogą, również wpływa na wybór grubości płyt OSB. W przypadku, gdy izolacja jest cieńka, zastosowanie płyty o większej grubości nie jest konieczne. Natomiast, jeśli planujemy grubsza izolację, zastosowanie płyty o większej grubości jest zalecane.

5. Budżet

Ostatnim czynnikiem, który warto uwzględnić, jest budżet, jaki dysponujemy na budowę podłogi. Ostateczny wybór grubości płyt OSB musi również spełniać warunki ekonomiczne, dlatego warto przemyśleć, jaką grubość płyty wybrać, aby koszty budowy były jak najniższe, a jednocześnie podłoga była wykonana zgodnie z normami.

Podsumowanie:

Wybór właściwej grubości płyt OSB na podłogę to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników danej przestrzeni. Przy wyborze grubości płyt warto zwrócić uwagę na wagę użytkowników, rodzaj podłogi i obciążenie przestrzeni oraz grubość izolacji, jaka zostanie zastosowana. Warto również pamiętać, aby dokonać wyboru, który odpowiada naszym kosztom budżetowym.